behandling af indre konflikterInfo om behandling af indre konflikter med hypnose.

Mange af de problemer, som vi mennesker fra tid til anden oplever, handler om at vi føler os splittede. En del af os vil gerne det ene og den anden del af os det stik modsatte. Frihed eller tryghed. Rygning eller sundhed. En slank krop contra søde sager.

Vi er i konflikt med os selv og derfor er vi ikke tilfredse, for får den ene del det den skal have bliver den anden sur eller ked af det og omvendt. Vi ville egentlig gerne have det bedre men hvordan?

Hvad kan hypnose bidrage med?

Forestil dig en masse adskilte enheder i dit ubevidste sind. Alle disse har hver deres formål. De ønsker at opnå noget ganske bestemt for den pågældende person. Give personen tryghed, kontrol, afslappethed o.s.v.
Hypnose kan skabe kontakt til de ubevidste dele, som modarbejder hinanden og hjælpe delene til at forstå at de i bund og grund ønsker det samme for personen. Glæde og tilfredshed. Når de ubevidste dele er mere villige til at samarbejde, vil der være mere enhed og dermed mere tilfredshed hos personen*.

Vejle Hypnose Klinik har fleksible åbningstider, nem online booking og gode priser. Du er også meget velkommen til at maile til mig på info@hypnosevejle.dk el. ringe til mig på 61419301 for mere info om dit hypnose som behandligsform.