Info om hypnose mod fedme, overspisning, følelsesspisningInfo om hypnose behandling af overvægt og sukkertrang

Det hersker ingen tvivl om at "det søde" generelt tiltrækker os mennesker. I USA har man lige gennemført forsøg, som har vist at mus, som havde valget imellem heroin og sukker, valgte sukker.

Sukker er stærkt afhængighedsskabende. Både rent biokemisk men også emotionelt/følelsesmæssigt.
Sukker kan fremkalde følelser som nydelse og lyst, som kan dulme og aflede os fra følelsesmæsig smerte og tristhed.

Derfor er sukkereret et hurtigt emotionelt fix, fordi det så og sige "virker" med det samme. Konsekvenserne af den overdrevne sukkerspisning derimod er store. Kroppen tager på, blodsukkeret kommer i ubalance, følelsesmæssige abstinenser som tristhed, selvbebrejdelse og irritation følger i kølvandet.

Hvad kan Hypnose bidrage med*?

  • Løse ubevidste konflikter, som har ligget som en "modstand i underbevidstheden. Ofte er det fordi at underbevidstheden har "valgt" sukkeret/det søde som en hurtigt løsning for personen. Disse sidegevinster skal flyttes et sundere og mere naturligt sted hen.
  • Bearbejde fortidige situationer, som er direkte eller indirekte er årsagen til at personen trøstespiser/overspiser.
  • At tilføre ubevidste ressourcer som indre styrke, ro, focus, afslappethed, tro, håb,  så personen bedre kan håndtere situationer, hvor han eller hun overspiste.
  • Bekræfte underbevidstheden gennem effektive forslag, at sukkeret er en trussel og en belastning for personens helbred.

Vejle Hypnose Klinik har fleksible åbningstider, nem online booking og gode priser. Du er også meget velkommen til at maile til mig på info@hypnosevejle.dk el. ringe til mig på 61419301 for mere info om dit ønske om at slippe overvægten med hypnose.