hypnose sorg bearbejdelseHypnose mod sorg – Bearbejdelse af sorg med hypnoseterapi

Vi kommer alle til at stifte bekendskab med sorgen og det at miste noget dyrebart i løbet af vores liv: Mistede familiemedlemmer, venner, partnere, husdyr, ja selv “døde” ting som personlige ejendele kan skabe tilstande af sorg. Sorgen har forskellige faser, som man overordnet kunne dele op i 4 overordnede faser:
– Chokfasen
– Reaktionsfasen
– Bearbejdningsfasen
– Nyorienteringsfasen
Det er ikke sikkert at den pågældende, som har mistet overhovedet kommer igennem alle 4 faser men kan blive hængene i mellem de enkelte trin og leve i et vakkum der i mange år.

Lever man i direkte benægtelse af det skete, kan senere i livet resultere i et stort tab af livsenergi, når det ubevidste skal fortrænge noget så voldsomt i mange år. Lander man i reaktionsfasen og bliver hængende der, kan vrede og bitterhed fylde meget i det nuværende levede liv.

Hvad kan Hypnose bidrage med i bearbejdelsen af sorgen?

Da sorg er uhyre dyb følelse, er hypnose en oplagt mulighed for på en dybt afslappende og tryg måde, at “gå tilbage” til kerneoplevelser, hvor sorgen indtraf og der integrere den manglende lærdom, erkendelse som mangler i nuet.

Der er i hypnoterapien rig mulighed for at opleve “traumatiske begivenheder” fra en mere neutral 3 persons synsvinkel, for at kunne håndtere at blive i situationen*.

Vejle Hypnose Klinik har fleksible åbningstider, nem online booking og gode priser. Du er også meget velkommen til at maile til mig på info@hypnosevejle.dk el. ringe til mig på 61419301 for mere info om dit ønske om at benytte hypnose.